Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler ile ilgili Testler

1. Aşağıdaki çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Güzel- çirkin
B) İyi- kötü
C) Akıllı- zeki
D) Gelmek-gitmek


2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “karanlık”
da kullanılmıştır?

A) Polisten kaçan hırsız karanlık sokaklara doğru kaçtı.
B) Geceleyin karanlıkta dolaşmaktan hep korkmuşumdur.
C) Bu karanlık sokaklar tek arkadaşımdır benim.
D) Onun babası karanlık işler çevirmektedir


3. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt
bir arada verilmiştir?

A) Bu sevda ömrümün ilk ve tek sevdasıydı
B) Hayal mi gerçek mi bilemiyorum.
C) Ayrılığın ne demek olduğunu şimdi anladım
D) O güzel kirpiklerin beni benden aldı


4. Aşağıdaki
nden hangisi taşıdığı anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Üveye etme özünde bulursun,geline etme kızında bulursun
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) Körle yatan şaşı kalkar
D) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.


5. Aşağıdaki
lerin hangisinde bir varlığın hem olumlu hem de olumsuz yönü bir arada verilmiştir?

A) Babam Ankara’da küçük ama kullanışlı bir ev aldı.
B) Amcamın köyde geniş ve güzel bir bahçesi var.
C) Uçurtmama renkli ve uzun bir kuyruk taktım.
D)
ın sade ve akıcı bir dili okuyucuyu büyülüyor.


6. Aşağıda dizelerin hangisinde şarta bağlı bir durum vardır?

A) Kederimin sebebini söyleyeceğimi zannetmeyiniz.
B) Git ama karanlık olmadan geri dön.
C) Tüm bu olan bitenleri unutalım.
D) Onu bu halde görmek beni kahrediyor.


7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) Senden kurtulmak için buraları terk eyledim.
B) Seni görmek beni çok mutlu edecektir
C) Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı çıkabilirsin
D) Sensiz bir dünya hayal edemiyorum.


8. Aşağıdaki
lerin hangisinde tanımlama yapılmıştır?

A) , hatırlandıkça insanlarda duygu değişimi yapabilmelidir.


9. “Kusursuz dost arayan dostsuz kalır” sözüyle aşağıdakilerden hangisi arasında bir yakınlık söz konusudur?

A) Körle yatan şaşı kalkar
B) İsin yanında is, misin yanında mis olursun
C) Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
D) Dikensiz gül olmaz


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

A) Bu roman, kurtuluş savaşı yıllarını anlatmaktadır.
B) Romanda ilginç betimlemeler ve büyülü bir üslup dikkat çekiyor
C)
o dönemle ilgili köy yaşamı hakkında bilgiler veriyor.
D) Eleştirmenler bu romanla değişik görüşler ortaya atmışlardır.

 

Cevaplar: 1) C      2) D      3) B      4) A      5) A      6) B      7) A      8) D      9) B      10) C

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !